การพัฒนาตรวจเลือดความไวสูงสามารถหาร่องรอยของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของวัณโรค การทดสอบจะตรวจหาโปรตีนที่หลั่งจากเชื้อมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส ซึ่งเป็นสาเหตุของการติดเชื้อวัณโรคมันสามารถคัดกรองวัณโรคทุกรูปแบบและประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยต่อการรักษาได้อย่างรวดเร็วในทุกรูปแบบและประเมินการตอบสนองของผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

นี่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญสำหรับทารกที่เป็นวัณโรค เพราะเราไม่มีเทคโนโลยีการตรวจคัดกรองแบบนี้เพื่อตรวจหาการติดเชื้อในระยะเริ่มแรกในกลุ่มที่อายุน้อยที่สุดที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ได้รับการวินิจฉัยวิธีนี้จะสามารถผลักดันให้เข้าถึงเด็กเหล่านี้ได้โดยเร็วที่สุด ในแต่ละปี เด็กเกือบล้านคนพัฒนาวัณโรคและเสียชีวิต 205,000 คนจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัณโรค การเสียชีวิตจากวัณโรคในวัยเด็กมากกว่า 80% เกิดขึ้นในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี การเสียชีวิตเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากโรคนี้ไม่ได้รับการวินิจฉัย เนื่องจากเด็กที่เป็นวัณโรค โดยเฉพาะในทารก มักมีอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงสำหรับโรคนี้ เด็กเหล่านี้มีปัญหาในการผลิตตัวอย่างระบบทางเดินหายใจที่ใช้สำหรับการตรวจหา TB โดยการทดสอบ TB ที่ดีที่สุดที่ใช้อยู่ในขณะนี้