การจัดลำดับจีโนมที่ครอบคลุมของผู้ป่วยมะเร็งในเด็กทั้งหมดนั้นเป็นไปได้และจำเป็นต่อการใช้ประโยชน์จากศักยภาพในการช่วยชีวิตของยาที่แม่นยำ โดยรวมแล้ว 86% ของผู้ป่วยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญทางคลินิกอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน DNA ของเนื้องอกหรือเจิร์มไลน์ ซึ่งรวมถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัย การพยากรณ์โรค การรักษา หรือความโน้มเอียงของมะเร็ง

นักวิจัยประเมินว่า 1 ใน 5 ของผู้ป่วยมีการกลายพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับทางคลินิกซึ่งจะตรวจไม่พบโดยใช้วิธีการหาลำดับมาตรฐาน การค้นพบที่เกี่ยวข้องทางคลินิกมากที่สุดบางส่วนเป็นไปได้เพียงเพราะการศึกษาได้รวมการจัดลำดับจีโนมทั้งหมดเข้ากับการจัดลำดับทั้ง exome และ RNA เนื้องอกทุกตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผู้ป่วยทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การหาลำดับทางคลินิกที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการจัดลำดับจีโนมทั้งหมด การจัดลำดับทั้งแบบเอ็กโซมและอาร์เอ็นเอนั้นไม่สามารถทำได้อย่างแพร่หลาย แต่เมื่อเทคโนโลยีมีราคาถูกลงและเข้าถึงผู้ป่วยได้มากขึ้น นักวิจัยกล่าวว่าการจัดลำดับที่ครอบคลุมจะกลายเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในการดูแลมะเร็งในเด็ก